Nhà Đầu Tư F0✍️ Nhà đầu tư F0 là Blog chia sẻ kiến thức đầu tư chứng khoán cho những người mới.

✍️ Group phù hợp cho những nhà đầu tư F0 yêu thích phân tích cơ bản. Chiến lược đầu tư " Cổ phiếu tốt + Tiềm năng tăng trưởng lớn + Định giá rẻ"

🎯 Hãy mua một cổ phiếu theo cách bạn mua một ngôi nhà. Hãy hiểu và yêu thích nó đến nỗi mà bạn hài lòng khi sở hữu nó khi không có bất kỳ thị trường nào - Warren Buffet

Nguyễn Chí Phương

logoblog

No comments:

Post a Comment